شنبه, 7 اسفند 1395

شعر

 

 

خوشم با مردمانت شهر آباد

 

مرا شیرین تر از جان صالح آباد

نبینم  غم به روی مردمـانت

 

ببوسـم خاک پـای عاشـقانـت

سحرگاهان تورادیدم چو شبنم

 

به رویت همچوچتری سایه الوند

فکنده  سـایـه  رحمـت خـداوند

 

به دامانش بسان گل چو شاداب

به شبهایش تورادیدم چو مهتاب

 

شدم  مست رخت آری به  هر دم

عجب خاک هنرپرور توداری

 

شـهیدانـت چـولالـه ، لالـه زاری

شـهیدانی مثال لالـه پـرپـر

 

درخشـیدند به میدان همچو اختـر

سفر کردند پرستوسان یکایک

 

به اوج آسـمان همـچون مـلائک

منم فرزند تو ای شهر زیبا

 

کنـم یـادت به زیـبایـی به هر جـا

ز زادگاهم که باشد عابد آباد

 

سلامـت می کنم ای صـالـح آبـاد

به اوچ تپه که داری مردمانی

 

حقیقـت جـوی  حـق در هـر زمـانی

به خادملو وآن رود پر آبش

 

به  مـردان  و  زنـان  با  حـجابـش

دره مله ، شوره کند و قره داش

 

منه یولداش ، سنه هامه سه قارداش

سلام بر صـالحان کوی مـیدان

 

رسـالـت  مـردمان  اهـل  عـرفـان

سلامی همچو بوی آشنایی

 

به شـهرکـهای فرهنـگ و عـطایی

سلامم را پـذیرا باش ودر یاب

 

زدوریـت بسوزم همـچو مـهتاب

 

                                                                                                                                                                    محمد جعفر حسنی


جملات قصار

خداوندا از تو نمی خواهم دور دستها پشت ابرهای تیره ابهامات را به من نشان بدهی از تو می خواهم تنها  چراغی به من ارزانی داری تا جلوي پايم را ببينم.

                                                                                                 طلایی


متون ومقالات ادبی

لحظاتی حتی بدون ذره ای اندیشه برای زندگی در خلسه ای گنگ فرو می روم چیزی غریب از درونم مرا به خود می خواند خاموش ومسخر  به سمتی کشیده می شوم به سویی بی انتها ومبهم ، نه نگاه می کنم نه فکر می کنم ونه می ترسم ؛  چشمهایم باز است ، تلألو روشنی در افق جلوه می کند،  به خودم می آیم ، ایستاده ام پیش رویم دیواریست نه چندان بلند،  نوری لطیف وآرام از ورای آن چشمانم را نوازش می کند  ، دستم را از لبه دیوار می گیرم خودم را کمی بالا می کشم آنسوی دیوار فرداست آنسوی دیوار امید است ، آنسوی دیوار تمام سهم من از زندگیست ، آنسوی دیوار ...                                                                                                                                                                        طلایی


فهرست اصلی


DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7